Årets Tegninger

En munter opgave at redigere de indsendte tegninger til Hudibras 2022. Her er redaktørens udvalgte tegninger til hædrende omtale. (Klik for at forstørre.)

Bindslev

Spændende opfattelse, af et koldt forhold.

oesters

Nyfortolkning af at klappe i....som en Østers.

doktor

Vær altid omstillingsparat!

Egentligt kunne minimum 20 - 30 tegninger, roses yderligere. Køb bladet og bedøm selv!